Příklady k procvičení…


1. Sestroj trojúhelník MNP: 'MN'=60mm, 'MP'=55mm, 'NP'=40mm. Narýsuj jeho výšky. Proveď i náčrt trojúhelníku.

2. Sestroj trojúhelník ABC: 'AB'=68 mm, 'BC'=54 mm, 'AC'=56 mm. Trojúhelník načrtni, sestroj, vyznač výšku v b, opiš mu kružnici.

3. Narýsuj 'KL'=53mm. Sestroj kružnici s průměrem KL.

4. Vypočti.
127°53´+ 50°26´
85°24´+ 7°45´
56°13´- 20°4´
216°35´- 105°48´


5. 
Sestroj daný obdélník a jeho obraz v osové souměrnosti
a=7.3cm
b=2.8cm
X náleží AB 'XB '=2cm
Y náleží BC 'YB '=1cm
o(XY); ABCD →A´B´C´D´

6. 
Sestroj daný obdélník a jeho obraz v osové souměrnosti
a=6.6cm
b=5.3cm
X náleží AD 'XD '=2cm
Y náleží AB 'YB '=1cm
o(XY); ABCD →A´B´C´D´