Slovní úlohy II


1. Vlak odstavil ve stanici 7 vagónů a přibral 4 vagóny. V příští stanici odstavil 2 vagóny a přibral 8 vagónů. V další stanici odstavil 11 vagónů a přibral 6 vagónů. Má nyní vagónů víc nebo méně než při vjezdu do první stanice a o kolik?

2. Dětská sedačka z textilu má tvar krychle, hrana krychle má délku 3dm. Vypočtěte kolik m2 látky je třeba na 20 sedaček ?

3. Pavel koupil v obchodě 3 džemy po 23,50 Kč, půl kg pomerančů po 28 Kč (za kilogram), dvoje mandle po 18,70 Kč. Kolik Kč mu vrátili na 500 Kč?

4. V jídelně rozřezali 115 kg masa na 1000 stejných porcí. Kolik gramů vážila l porce ?

5.  Za účast na školním výletu zaplatilo 29 žáků po 190 Kč. Částka 226,20 Kč, která po vyúčtování výletu zbyla, byla žákům spravedlivě rozdělena. Kolik korun bylo
a) vybráno od všech žáků?
b) účtováno za školní výlet ?
c) každému žákovi vráceno ?

6.    Pavel koupil 3 džemy po 23,50 Kč a 1,2 kg mandarinek za 45,60 Kč.
a) kolik stál l kg mandarinek ?
b) stačila na nákup stokoruna ?


7.  Pole má tvar obdélníku s rozměry 720m a 290m. Na 1m2 je třeba 18g osiva. Kolik kg osiva potřebují zemědělci k osetí tohoto pole ?

8. Pan Novák upravuje cestu k domu. Potřebuje 15 obdélníkových dlaždic o rozměrech 60cm a 50cm. 1m2 těchto dlaždic stojí 300 Kč. Kolik Kč za ně zaplatí ?

9. Lenka koupila 2 koláčky po 5,90 Kč, 30 dkg salámu (l kg za 90Kč), 5 rohlíků po 1,30 Kč a 750g jablek (l kg za 18 Kč). Kolík jí vrátili zpět na 200 Kč?

10. Opracování 100 hřídelí na soustruhu trvá 7,5 hodiny. Za kolik minut opracuje soustruh 10 hřídelí?

11. Lenka má v žákovské knížce 51 známek, z toho 8 jedniček, 3x více dvojek, trojek polovinu toho co je dvojek a čtyřek o 5 méně než trojek.
a) Kolik má Lenka čtyřek a pětek dohromady ?
b) Kterých známek má Lenka nejvíce ?


12. Do obchodu dostali stavebnice v ceně 31680 Kč. Kolik jich dostali, jestliže l stavebnice stála 96 Kč?

13.  Pozemek má tvar obdélníku o stranách 57 m a 18m. Jak dlouhý je plot kolem pozemku? Vypočti výměru pozemku.

14.  Pozemek kolem chaty má tvar obdélníku. Jeho délka je čtyřikrát větší než šířka. Šířka měří 8,5m. Kolik Kč stála barva na natření plotu kolem celého pozemku, vystačí-li 1 kg barvy po 56 Kč na natření 17 m plotu?